Trong ngày thôi nôi con trai Lâm Khánh Chi, Cindy Thái Tài hát nồng nhiệt với sự cổ vũ đặc biệt của Đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri/

abigailimaino

17 thoughts on “Đoàn lô tô Tân Thời cổ vũ các chị đại Lâm Khánh Chi, Cindy Thái Tài nồng nhiệt”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *