3 thoughts on “Đôi Mắt Người Xưa – Cải lương trước 75”

  1. Tuồng quá nhiều cảm xúc nghe buồn man mác . Cô Ngọc Giàu và cô Thanh Nga ca diển hay quá đi ! Chú Hữu Phước giọng quá đỉnh .
    Tiếc là tuồng bị mất nhiều quá .

  2. Hay quá, xuất sắc. Tiếc là bị cắt rất nhiều đoạn hay của nghệ sĩ Thanh nga, Thành Được.. Nếu được bản gốc thì hay vô cùng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *