Trường THPT Nguyễn Thị Định đồng diễn thể Chào mừng 60 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi, 70 ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên, 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và 100 năm ngày sinh Nữ tướng Nguyễn Thị Định

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri/

abigailimaino

5 thoughts on “ĐỒNG DIỄN THỂ DỤC CHÀO MỪNG CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG NĂM 2019”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *