Trong tháng 9/2019, Ban Quản lí vịnh Hạ Long sẽ tiến hành dừng sử dụng hoàn toàn các sản phẩm túi nilon, đồ nhựa dùng 1 lần trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên vịnh.

* Website:
* Điện thoại: 0203.3518752
* Email: baodientu.qtv@gmail.com

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://aatapaatalu.net/category/du-lich/

Tagged :

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *