Đường phố Vũng Tàu đêm đầu tháng tám 2019 | 1.8.2019 | Vung Tau By Night
————————————————————-
Cẩm nang du lịch qua videos.
Travel Blog:
Bảo trợ Jim qua Paypal:
Bảo trợ Jim:
Contact:
 Twitter :
 Facebook:
 Linkedin:
©videos created by Jim
Please don’t copy any Platform!
#PhuotcungJim #VungTau2019 #VungTauByNight

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://aatapaatalu.net/category/cong-nghe/

abigailimaino

3 thoughts on “Đường phố Vũng Tàu đêm đầu tháng tám 2019 | 1.8.2019 | Vung Tau By Night”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *