Thứ Hai, ngày 30 tháng 9 năm 2019
Fortex và gánh nợ 266,4 tỷ từ Tập đoàn Đại Cường thời ông Lê Mạnh Thường | Large Water
(Dân việt) Fortex có khoản vay dài hạn tới 266,4 tỷ đồng kế thừa từ Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Cường. Doanh nghiệp đã kế thừa toàn bộ các khoản vay bao gồm cả gốc lẫn lãi tương ứng với các tài sản nhận góp vốn từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Cường của ông Lê Mạnh Thường từ năm 2015.
#Large_Water

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Kinh doanh: https://aatapaatalu.net/category/kinh-doanh/

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *