Bài 1. Tổng quan
1. Giới thiệu về Excel
2. Các thao tác cơ bản trên bảng tính
3. Địa chỉ tham chiếu
4. Khái niệm vùng bảng tính
5. Xử lý dữ liệu trên bảng tính

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/cong-nghe

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *