Hai Cụ Chánh. Nguyễn Vũ Phúc. Tại Hoa kỳ, là Vị Đại Ân Nhân của Giáo xứ Quế Phương trong công trình tái thiết xây dựng thánh đường.

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri/

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *