iPhone 5 dài hơn và mỏng hơn so với iPhone 4 lẫn iPhone 4S (mỏng hơn 18% và nhẹ hơn 20%) nhưng về cơ bản thì chiếc điện thoại mới này vẫn là một chiếc iPhone 4 được kéo dài ra. iPhone sử dụng nano sim

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/cong-nghe

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *