Bảng excel này viết ra giúp các bạn có thể tính toán trong chơi hụi và có thể tham khảo những dữ liệu cần thiết như tiền đầu tư, tiễn lãi,…

Link tải file excel TÍNH TOÁN CHƠI HỤI về máy tính :

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri

admin

5 thoughts on “Giới thiệu về file exel bảng tính toán chơi hụi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *