Để hoàn thành công tác cổ phần hóa (CPH) theo đúng kế hoạch, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg trong đó đưa ra giải pháp khẩn trương hoàn thành theo đúng quy định nhằm gỡ điểm nghẽn đất đai được xem là điểm trọng yếu trong quá trình thúc đẩy tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp

#InvestTV

▶ Invest TV | Diễn đàn Nhà đầu tư

▶ Liên hệ quảng cáo: 0976 212 555

▶ Email: quangcao@invest.com.vn
_

Mời các bạn theo dõi chương trình trên Invest TV

▶ Đăng ký theo dõi kênh:
▶ Fanpage:
▶ Invest TV – :
▶ Invest News :

© Invest TV | Diễn đàn Nhà đầu tư

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Kinh doanh: https://aatapaatalu.net/category/kinh-doanh/

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *