Gửi thư hàng loạt cho cổ đong trong danh sách chọn là một trong các tiện ích hay trong phần mềm BS VOTE của Công ty Cổ phần Bluesofts.
(*) Xem chi tiết:

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Kinh doanh: https://aatapaatalu.net/category/kinh-doanh/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *