ngày thứ 2 của hành trình, mình đã đi được Cột cờ Lũng Cú, điểm cực Bắc của tổ quốc, qua đèo Mã Pì Lèng huyền thoại ! cảm thấy thật hạnh phúc.
Bỏ lại những lo toan công việc và cuộc sống, thấy cuộc đời ý nghĩa hơn nhiều, về nhà mà vẫn còn lâng lâng cảm giác đổ đèo … haha

Hẹn sang ngày thứ 3 chinh phục Hẻm Tu Sản huyền thoại, thăm chợ phiên Mèo Vạc …

Chào tôi của tương lai ! những hình ảnh đáng nhớ trong cuộc đời !

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://aatapaatalu.net/category/du-lich/

Tagged :

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *