Công ty cổ phần Tư vấn du học và Thương mại Gianh Anh Group trụ sở tại Đồng Anh, Hà Nội bị phạt 180 triệu đồng và Công ty TNHH MTV ABBEYS MEDICAL bị xử phạt 120 triệu đồng.Thanh tra Bộ LĐ TB XH vừa ra quyết định xử phạt hành chính hai công ty xuất khẩu lao động với số tiền 220 triệu đồng.Trong đó Công ty Cổ phần Tư vấn du học và Thương mại Gianh Anh Group trụ sở tại Đồng Anh, Hà Nội bị phạt 180 triệu đồng.Lý do công ty này đã vi phạm hàng loạt quy định về hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài gồm Không thực hiện phương án tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài . Không thực hiện phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động Việt Nam, không đầy đủ việc bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo quy định . Không thực hiện việc kiểm tra, cấp chứng chỉ cho người lao động sau khi tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết.Còn Công ty TNHH MTV ABBEYS MEDICAL trụ sở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội , bị xử phạt 120 triệu đồng. Lý do công ty này thực hiện không đầy đủ việc bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định . không đóng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định.Trước đó, Thanh tra Bộ LĐ TB XG đã ra quyết định xử phạt hành chính năm doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài công ty xuất khẩu lao động vì vi phạm một số nội dung như bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động không đầy đủ, không cam kết với người lao động thời gian chờ xuất cảnh,…

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Kinh doanh: https://aatapaatalu.net/category/kinh-doanh/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *