Lỗ Lâm Đề Cờ – Trích Tuồng Chung Vô Diệm
Xử Án Bàng Quý Phi – Trích Tuồng Bao Công Xử Áng Bàng Quý Phi
Đoàn Tuồng Trần Quang Diệu

NSUT Kim Hạnh vai Lỗ Lâm Công Chúa
NSUT Hoàng Việt vai Tống Nhơn Tông.
NSUT Tuyết Mai vai Địch Thái Hậu.

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://aatapaatalu.net/category/bat-dong-san/

admin

One thought on “Hát Bội Bình Định – Các Trích Đoạn Lỗ Lâm Đề Cờ – Xử Án Bàng Quý Phi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *