#hatphongshu#hatthentay#thainguyen#

Hát phong shu hát then Tày nùng thái nguyên bản sắc dân tộc Tày

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri/

abigailimaino

3 thoughts on “Hát phong shu , hát then Tày, thái nguyên”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *