#Hát then,#caobang#
Hát then, đàn tính nền văn hóa đặc sắc của dân tộc Tày nùng hãy cùng nhau gìn giữ nền văn hóa bản sắc dân tộc

# YouTube Doãn Hoàng tây nguyên#

Facebook Doãn Hoang

Google# hoangdoan.02081980@gmail.com#

gmail hoangdoan.02081980@gmail.com

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *