#hatthen,non,nuoc caobang#hatthencaobang#

Hát then non nước cao bằng hát về Pắc bó làn điệu dân ca tày nói đến cao bằng là nhó về hang Pắc bó khu di tích lịch sử của cách mạng và thắc bản dốc phong cảnh tuyệt đẹp…

Kênh Doãn Hoàng tây nguyên luôn luôn giới thiệu về nền văn hóa dân tộc noi đây không chỉ có đủ lịch mà còn được thưởng thức các làm điệu dân ca then Tày

YouTube Doãn Hoàng tây nguyên
#Google.hoangdoan,02081980@gmail.com#
Fekebooc Doãn Hoang

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri/

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *