Hát then Sáu diều bác dạy là lười vàng son, biểu diễn, đoàn nghệ thuật quần chúng, công an tỉnh cao bằng.

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *