Trong Clip này tôi sẽ xây dưng một bảng báo cáo tổng hợp bằng việc sử dụng Pivot Tables cùng với việc vẽ và thiết kế các biểu đồ.
Link tải file ví dụ:
FB của tôi:

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/cong-nghe

admin

One thought on “Học Excel | Giới thiệu về Pivot Tables, biểu đồ và báo cáo tổng quan trong Excel (Phần 1)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *