𝐓Ầ𝐌 𝐐𝐔𝐀𝐍 𝐓𝐑𝐎̣𝐍𝐆 𝐂𝐔̉𝐀 𝐋Ễ 𝐍𝐈Ệ𝐌 𝐍𝐆À𝐘 𝐓𝐇À𝐍𝐇 𝐋Ậ𝐏 𝐃𝐎𝐀𝐍𝐇 𝐍𝐆𝐇𝐈Ệ𝐏 𝐕𝐀̀ HỘ𝐈 𝐍𝐆𝐇𝐈̣ 𝐊𝐇Á𝐂𝐇 𝐇À𝐍𝐆
– Tri ân khách hàng, đối tác và nhà đầu tư
– Nhìn lại con đường phát triển và thành tựu đạt được và Khẳng định những thành quả đã đạt được
– Khen thưởng đối với các nhân viên/khách hàng xuất sắc – Bày tỏ sự tri ân đến nhân viên/khách hàng của công ty
– Đưa ra mục tiêu, định hướng cho công ty trong tương lai
– Gắn kết Doanh nghiệp với đối tác

Hiểu được tầm quan trọng lớn lao của sự kiện Thành lập công ty – Hội nghị khách hàng, công ty Cổ phần truyền thông GTO Media luôn mang hết khả năng của mình tư vấn và tổ chức thành công.
Facebook:
– GTO Nha Trang:
– GTO Quy Nhơn:
– GTO Phú Quốc:

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Kinh doanh: https://aatapaatalu.net/category/kinh-doanh/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *