Clip hướng dẫn Quý Thầy Cô tạo ngân hàng đề và lấy dữ liệu kết quả làm bài của học sinh.
* Link phần mềm:
* Link hướng dẫn sử dụng phần mềm:
* Facebook: fb.me/tntt.ntnhan
———
+ Link phần 1:
+ Link phần 3:

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/cong-nghe

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *