Hướng dẫn Thông báo quyết định giải thể doanh nghiệp qua mạng điện tử
0:07 Quy định về thông báo quyết định giải thể
0:40 Thực hiện nộp thông báo quyết định giải thể qua mạng điện tử
0:43 Các bước nộp hồ sơ qua mạng điện tử
0:57 Tạo hồ sơ
1:56 Nhập thông tin
3:26 Tải tài liệu đính kèm
4:12 Chuẩn bị hồ sơ
4:27 Ký xác thực và nộp hồ sơ
4:45 Các tình trạng xử lý hồ sơ
4:56 Các thông báo mà doanh nghiệp nhận được
5:10 Tra cứu thông tin thông báo quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về ĐKDN

Các video liên quan:
– Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

– Hướng dẫn yêu cầu tài khoản đăng ký kinh doanh

– Hướng dẫn ký/xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử:
– Hướng dẫn nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung khi đăng ký doanh nghiệp qua mạng:

– Hướng dẫn nộp hồ sơ giải thể qua mạng điện tử:

Nếu cần hỗ trợ về thao tác, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ số điện thoại:1900 9026 hoặc địa chỉ hòm thư: hotro@dangkykinhdoanh.gov.vn để được hướng dẫn.
Website: www.congthongtin.dkkd.gov.vn

Deliberate Thought by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (
Source:
Artist:

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Kinh doanh: https://aatapaatalu.net/category/kinh-doanh/

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *