Phần mềm này cũng có thể sử dụng để add mod skin vào game :3

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri

admin

4 thoughts on “Hướng dẫn tự tạo mod skin LOL”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *