Thủ thuật tin học văn phòng

Khi chúng ta làm việc với bảng tính excel, lập các công thức tính toán, chúng ta thường gặp lỗi #N/A. Vậy lỗi #N/A trong excel là gì? Đây là câu hỏi mà không ít bạn khi sử dụng khi sử dụng hàm trong excel. Lỗi #N/A được trả về công thức excel khi không tìm thấy giá trị.
Xem thêm :

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/cong-nghe

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *