“”

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/cong-nghe

admin

10 thoughts on “Hướng dẫn Word dùng Citation and Bibliography để quản lý tài liệu tham khảo và trích dẫn đúng cách”

  1. thưa thầy, sao em trích dẫn bằng cách này mà khi quyet Turniti, thì nó vẫn tính là sao chép ạ? trường hợp trích dẫn tài liệu tham khảo từ 1 trang wed trang Internet ấy ạ ?

  2. Hướng dẫn Word dùng Citation and Bibliography để quản lý tài liệu tham khảo và trích dẫn đúng cách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *