Cảnh báo những ai ủng hộ và yễm trợ Đạo Luật Bill S219 đều phải chịu trách nhiệm qua lời kêu gọi hành động của Thượng Nghi Sĩ Ngô Thanh Hải vì…

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *