* Kho Tư liệu Xây dựng
– Hồ bơi riêng lẻ cho từng Villa tại Rosa Alba Resort Tuy Hoà Phú Yên
– Khách sạn 5 sao đầu tiên ở Phú Yên
– Resort 5 sao ở Phú Yên
– Khách sạn 5 sao tại Tuy Hoà, Phú Yên
– Khách sạn 5 sao tại Tuy Hoà, Phú Yên

* ROSA ALBA RESORT TUY HOÀ, PHÚ YÊN
+ Địa chỉ: 88 Lê Duẩn, Phường 9, TP .Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
+ Email: res@rosaalbaresort.com
+ Web: www.rosaalbaresort.com
+ Liên Hệ: 0257 222 2222
+ Hotline: Ms. Ngọc (08 49 79 89 89)
Ms. Phương (036 888 1060)

#RosaAlbaResort #KhoTuLieuXayDung #KhachSan5SaoTuyHoa #Resort5SaoTuyHoa

* Đơn vị tham gia thi công công trình này:
+ Công ty Cổ phần Chính Thắng (CHITHACONST)
+ Hotline: 091 8506097 – Mr. Tống Văn Sơn

* Quản trị Kênh này:
+ Công ty Cổ phần Chính Thắng (CHITHACONST)
+ Hotline: 0918506097 – Mr. Tống Văn Sơn
+ Quay phim: 0948506097 – Mr. Huỳnh Văn Hảo

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Kinh doanh: https://aatapaatalu.net/category/kinh-doanh/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *