Clip quay từ năm 2012 tại làng Bình Lâm. năm Bà tôi 107 tuổi

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri/

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *