Nội dung video là: 1. Sao mà mình đi khám, sao đi khám ở viện phụ sản TW 2. Cần chuẩn bị để trả lời cho những câu hỏi gì. 3. Chưa nói trong video đó…

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/suc-khoe

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *