Clip này hướng dẫn các bạn lập trình Userform để tìm kiếm nhanh dữ liệu nhiều cột, code ngắn gọn và tốc độ chạy siêu tốc với sự hỗ trợ của hàm BS_VLOOKUP “thần thánh”. Video được thực hiện bởi chuyên viên Excel & VBA Công ty Cổ phần BLUESOFTS.
Học lập trình VBA tại BLUESOFTS:

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/cong-nghe

admin

11 thoughts on “Lập trình VBA tạo Userform tìm kiếm nhanh nhiều cột | Hàm BS_VLOOKUP | Drop down list VBA”

  1. Có cách nào để tạo combobox trong Form vừa nhập được dữ liệu, vừa dùng để tra cứu và sữa được dữ liệu không? Nhờ mọi người giúp đỡ

  2. Bảng data của mình có vài nghìn dòng, dùng A-Tool nó bị hạn chế tìm kiếm 200 dòng, có cách nào sửa code không bạn?

  3. ở trong tool không có thẻ add-in a – tool thì làm thế nào bạn, mình làm mà nó chả chạy gì cả, mong bạn chỉ mình. EMail: nhudadauyeu00404@gmail.com

  4. Cho mình hỏi dữ liệu nguồn dc update khi mình tìm kiếm thì dữ liệu sẽ hiển thị cái update mới nhất chứ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *