LỄ GIỖ TỔ SÂN KHẤU CỦA ĐOÀN CẢI LƯƠNG HƯƠNG MIỀN NAM
Tổ Chức Tại Nhà Hàng Harvest Moon, Falls Church, Virginia

Trích đoạn: Dạ cổ hoài lang, Tác giả: Cao Văn Lầu

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *