Vừa qua, tại Hà Nội, Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) đã tổ chức lễ kết nạp Công ty Cổ phần HT Việt Nam. Như vậy, tính đến hiện tại, Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) có 7 thành viên kinh doanh và 4 thành viên môi giới…

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Kinh doanh: https://aatapaatalu.net/category/kinh-doanh/

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *