Camera: HIỆP SƠN – HSTV-HSFILM
Chuyên quay phim HD4K – Dựng phim HD
Làm quảng cáo các thể loại – ảnh nghệ thuật

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *