– Chỉ ra các mốc khám thai quan trọng mẹ bầu không nên bỏ lỡ (theo tuần)
– Gợi ý mục đích của mỗi lần siêu âm (siêu âm để biết những thông tin gì?)

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://aatapaatalu.net/category/suc-khoe/

Tagged :

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *