Chu Quân (6đ) vs Trang Ngọc Đình (6đ) Hai kỳ thủ tranh chấp để vào vòng Giáp Tổ Vòng 07 Chu Quân vs Trang Ngọc Đình …

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://aatapaatalu.net/category/lam-dep/

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *