[LIVESTREAM] RUNG CHUÔNG ĐỒNG ĐỘI – Khóa Tu Mùa Hè Kỳ 01 Chùa Vân Hội, đã diễn ra vào ngày 03/07/2019

*** LIÊN HỆ 0985.565.184 (Hoàng Kim Mr) – GHI HÌNH MIỄN PHÍ.
dành cho các sự kiện Phật giáo, Giáo dục, Phát triển tư duy trẻ em.

#Khoatumuahechuavanhoi,
#Giadinhphattu,
#Rungchuongdongdoi,
#Thanhthieunientuhoc,
#Trochoitritue

+ Facebook: Tuệ Nhẫn
( )

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://aatapaatalu.net/category/lam-dep/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *