VTC | Một lớp học xoá mù chữ nơi cổng trời (Mù Cang Chải, Yên Bái) học sinh là những phụ nữ, đàn ông khoảng 40 tuổi mải gia đình, công việc quên học, quên chữ.

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/cong-nghe

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *