Video chia sẻ cách chọn size giống phù hợp cho bà con mới nuôi và giới thiệu đến bà con 4 kích cỡ con giống từ Size 1000 – 200 con/kg đang được nhiều cơ…

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/kinh-doanh

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *