Mệnh Kim tốt nhất nên dùng màu vàng đậm đến nâu, trang sức đeo đá như gỗ hóa thạch, nâu đậm như ngọc mắt cọp.

Kênh phong thuỷ nhà đất Sài Gòn:

Có thể đeo đá màu trắng như Kim cương, đá màu bạc hoặc vàng tươi, trân châu hột bẹt vì “lưỡng kim thành khí” tức là thành đồ dùng, khí cụ trở thành vật trợ giúp cho người mệnh Kim đạt nhiều mục đích hữu ích, người sang càng sang thêm, người tài phát huy được tài của mình, như rồng thêm cánh vậy. Đề phòng trường hợp “lưỡng kim, kim khuyết” như thí dụ ở trên.

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri

admin

4 thoughts on “Mạng kim nên đeo đá phong thuỷ màu gì – Đá phong thuỷ tập 2”

  1. Bao nhiêu tiền một vòng tay đá thạch anh trắng kia ạ? Và bao nhiêu tiền một con tỳ hưu trắng đá thạch anh trắng ạ? 0932211710

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *