Màn song ca quá tuyệt vời trong hội Đền Đức Bà xã Thượng Mỗ 2019

Màn song ca quá tuyệt vời trong hội Đền Đức Bà xã Thượng Mỗ 2019Lễ hội truyền thống xã Thượng Mỗ đền Đức Bà xã Thượng Mỗ được tổ chức hàng năm vào các ngày 1/2/3 tháng ba âm lịch hàng năm, nơi đây thờ Đức Bà cung phi Hoàng Hậu, người con gái của quê hương Thượng Mỗ sau khi được vua thấy xinh đẹp hát hay: “tay cầm bán nguyệt thênh thang hàng trăm ngọn cỏ lai hàng tay ta ” Đức Bà là người có tài có đức được vua đón vào cung làm cung phi Hoàng Hậu, nhưng đức Bà vãn giúp cho người dân của quê hương Thượng Mỗ lên được nhân dân tôn quý xây đền thờ Đức Bà ,nơi đây cũng là địa chỉ văn hóa ca trù được nhà nước cấp bằng lịch sử.
The traditional festival of Thuong Mo commune, Duc Ba temple, Thuong Mo commune, is held every year on the first day of March 1, March 3 of the lunar year, where it worshiped the Lady of the Queen, the daughter of Thuong’s homeland. Every time after seeing the king sing beautiful song: “holding a semi-circular wandering hundreds of grass in my hand” The Lady is a talented person whose virtue was welcomed by the king to serve as a palace of the Queen. helping people of Thuong Mo homeland to be worshiped by the people of the temple to worship the Lady, which is also the address of Ca trù culture granted by the State with history.

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri/

No Responses

Write a response