Đăng ký để xem nhiều Video:
Hiện tại chức vụ cảu ông Lê Viết Khuyến là trưởng ban giáo dục, ông Lê Hải An đã lên danh sách 13 quan chức để trảm và dự trù của ông là sau danh sách 13 người đó thì sẽ có tiếp một danh sách 10 người khác. Chính vì thế mà cả Bộ Giáo Dục cảm thấy bất an, trong đó có tiến sỹ Lê Viết Khuyến đang giữ chức Trưởng Ban Hỗ Trợ Giáo Dục
#HTVN #LeHaiAn #LeVietKhuyen

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri/

admin

4 thoughts on “Manh mối cho thấy, Lê Viết Khuyến liên quan đến vụ án Lê Hải An”

  1. Hiện tại chức vụ cảu ông Lê Viết Khuyến là trưởng ban giáo dục, ông Lê Hải An đã lên danh sách 13 quan chức để trảm và dự trù của ông là sau danh sách 13 người đó thì sẽ có tiếp một danh sách 10 người khác. Chính vì thế mà cả Bộ Giáo Dục cảm thấy bất an, trong đó có tiến sỹ Lê Viết Khuyến đang giữ chức Trưởng Ban Hỗ Trợ Giáo Dục

  2. Nước vn quan chức rốt lai đưa con học rốt nối tiếp lên mới nâng điểm đều con ông cháu cha lên ông an đã trong sáng vạch trần non tham nhũng lên nôi bô trong trường đã giết bit đầu môi sú nói ông thủ tướng đã biết cái chết của ông an lên ông đã nói trước hôi nghi đà Nẵng là cái đúng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *