Cùng tìm hiểu cách chuyển dữ liệu từ cột thành hàng, hàng thành cột với hàm TRANSPOSE chỉ trong vòng 1 phút

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/cong-nghe

admin

2 thoughts on “Microsoft Excel 001: Hướng dẫn cách xoay bảng từ dọc sang ngang, từ ngang sang dọc với hàm TRANSPOSE”

  1. Còn một cách khác không cần đến hàm công thức mà chỉ cần dùng PASTE TRANSPOSE (dán hoán đổi). Mời các bạn theo dõi trong video https://www.youtube.com/watch?v=JpvXEZIObV8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *