DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG TRONG VIỆC ÁP DỤNG CÔNG CỤ LEAN, TPM, KPI, 5S
Đây là một trong những công đoạn cải tiến trong quy trình tự động hoá của công ty cổ phần may Hà Nam. Băng truyền tự động này giúp cho công nhân giảm thời gian lao động tăng hiệu suất công việc khoảng 15%. Có được thành công như ngày hôm nay là cả một quá trình thay đổi tư duy, nhận thức từ tập thể lãnh đạo, nhân viên trong việc ứng dụng các công cụ cải tiến như lean, TPM, KPI, 5S.
Qua 8 năm triển khai, Chương trình 712 đã đem lại những lợi ích lớn đối với các doanh nghiệp trong quá trình nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Muốn tồn tại và phát triển lâu dài; để đạt được mục tiêu ấy thì doanh nghiệp phải làm ăn có hiệu quả; tạo ra được những sản phẩm đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng; giá cả cạnh tranh; cung cách dịch vụ tốt.
Hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất sẽ giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu trên; nhưng áp dụng công cụ cải tiến năng suất thì đòi hỏi lãnh đạo phải có nhận thức, cam kết và khéo léo chọn lựa và vận dụng công cụ quản lý phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp mình.

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Kinh doanh: https://aatapaatalu.net/category/kinh-doanh/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *