Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang làm thay đổi thế giới,tác động đến các quốc gia trên nhiều lĩnh vực, một cuộc cách mạng gắn liền với những đột phá về Công nghệ thông tin nhằm mang lại những lợi ích, giá trị tốt nhất cho xã hội và con người.
Với xu thế ấy, Nam A Bank nói chung và sức trẻ Nam A Bank Đà Nẵng nói riêng đã và đang từng ngày, từng giờ nổ lực hết mình về năng lực hội nhập, cạnh tranh, đầu tư, cải tiến hạ tầng CNTT trên các lĩnh vực nhằm tiếp tục giữ vững thương hiệu, uy tín mang đến những giải pháp tài chính tốt nhất cho Khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào sự phát triển phồn vinh kinh tế của đất nước.
Với sức trẻ nhiệt thành và khát vọng hành trình công nghệ 4.0 Nam A Bank Đà Nẵng mang về Hội thi Nam A Bank’s Star 2019 chủ đề: SỨC TRẺ NAM A BANK CHINH PHỤC CÔNG NGHỆ 4.0.
Chương trình xin phép được bắt đầu.

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Kinh doanh: https://aatapaatalu.net/category/kinh-doanh/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *