VTC1 | Các hộ dân ở Mỹ Lộc (Nam Định) đã nhường hơn 5 ha đất để chuyển đến nơi ở mới. Tuy nhiên, 12 năm trôi qua người dân vẫn chưa được cấp…

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://aatapaatalu.net/category/bat-dong-san/

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *