Nắng vàng trên biển Bãi Sau Vũng Tàu đón Lễ 2 tháng 9/ 31.8.2019
Travel Blog:
Bảo trợ Jim qua Paypal:
Bảo trợ Jim:
Contact:
 Twitter :
 Facebook:
 Linkedin:
©videos created by Jim
Please don’t copy any Platform!
#PhuotcungJim #VungTau2019 #VungTau

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://aatapaatalu.net/category/cong-nghe/

abigailimaino

2 thoughts on “Nắng vàng trên biển Bãi Sau Vũng Tàu đón Lễ 2 tháng 9/ 31.8.2019”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *