Câu hỏi muốn thưở và tôi nhận được rất nhiều lần. Bạn có thể cũng đã hỏi nhiều người rồi và nhận được các câu trả lời rất khác nhau. Bởi vì người đó thường bảo vệ cái mà họ đang làm nhiều hơn, hơi cảm tính

Ở Mona Media chúng tui làm cả 2 thứ, lựa chọn cái nào cho dự án nào là tốt nhất cho khách thì chúng tui sẽ làm, nên là chúng tui có cái nhìn rõ ràng nhất và có thể trả lời dứt điểm câu hỏi này cho bạn.

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/cong-nghe

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *