Giới thiệu nét bản sắc văn hóa cộng đồng của dân tộc Tày Lào Cai ở vùng núi Tây Bắc.Thầy Then trẻ tuổi nhất Tây Bắc.
#hát_then#lưu_lập#văn_hóa#phong_tục#

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri/

admin

14 thoughts on “Nghi lễ Then Khoăn con cháu dâng lên mẹ khoăn của người Tày bản sắc văn hóa cộng đồng/Tày Tây Bắc”

  1. Cái này của kenh sapa TV mà .đem về xào lại thành của mình .thầy then 2 mấy kêu 15 .bó tay ông này

  2. Thầy Then thỉnh thoảng lấy cái quạt quất một cái chắc cũng là một nghi thức há Lập Lào Cai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *