Tình yêu ai bán mà mua, làm sao để mua lấy trái tim của một người, cho dù bạc tiền nựa non sông, giàu sang cùng phú quí làm sao mua được tình…

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/kinh-doanh

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *